แผ่นกาวดักแมลงขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ
New
สอบถามจากฝ่ายขาย
Contact us

แผ่นกาวดักแมลงขนาด ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
บรรจุ 1 กล่อง 50 แผ่น