บริการกำจัดปลวก
สอบถามได้จากฝ่ายขาย
  • หมวดหมู่ : บริการ
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

วิธีการทำบริการกำจัดปลวก 

                1.เจ้าหน้าที่จะสำรวจพื้นที่และทำการประเมินจุดที่ควรเจาะอัดน้ำยาเคมีลงใต้ดินหลังจากนั้นจะแจ้งให้เจ้าของพื้นที่ทราบก่อนทำการเจาะ หลังจากการเจาะแล้วรูที่เกิดเกิดขึ้นจากการเจาะจะมีวิธีการปิดรู 2 วิธีด้วยกันคือ อุดโดยใช้ปูนขาวและตกแต่งด้วยสีหรือวัสดุให้ใกล้เคียงกับพื้นผิวเดิม อีกวิธีหนึ่งคืออุดด้วยหัวอุดสแตนเลส ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายหัวละ 100 บาท

  

                 2.เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คและสเปรย์น้ำยาบริเวณแนวริมกำแพงทั้งหมด รวมทั้งฉีดพ่นน้ำยาบริเวณรอยแตกรอยร้าวของตัวอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดปลวกที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นโดยคำนึงถึงตำแหน่งที่มีความล่อแปลมต่อการได้รับน้ำยาเคมี และใช้ความระมัดระวังในการฉีดพ่นน้ำยาเคมีให้มีความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์มากที่สุด

 

                 3.เจ้าหน้าที่จะทำการสเปรย์น้ำยาบริเวณชั้นวางของที่เป็นไม้เพื่อป้องกันและกำจัดปลวกที่จะมาทำความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ต่าง ส่วนที่เป็นบิลท์อิน เจ้าหน้าที่จะใช้หัวเข็มเจาะเพื่ออัดน้ำยาเข้าเนื้อไม้หรือสเปรย์ฉีดพ่น

5.ส่วนที่เป็นฝ้าจะใช้หัวเข็มเจาะเพื่อสเปรย์น้ำยาส่วนที่เป็นโคมไฟดาวน์ไลท์จะถอดโคมและสเปรย์น้ำยาหลังจากนั้นจะประกอบชุดโคมเข้าตามเดิม

 

สารเคมีที่ใช้

- พิโปรนิล  ชนิดน้ำ กลิ่นเจือจาง มีค่าความปลอดภัยสูงต่อคนและสัตว์เลี้ยง ซึ่งได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)