บริการกำจัดยุง/แมลงวันและแมลงบินขนาดเล็ก
สอบถามได้จากฝ่ายขาย
  • หมวดหมู่ : บริการ
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

วิธีการทำบริการกำจัดยุง

            เจ้าหน้าที่จะทำการรมควันด้วยเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน(Fogging Machine) บริเวณภายนอกตัวอาคารทั้งหมด ตามบริเวณจุดที่มีซอกมุมอับและตามแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็นแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็นแหล่งอาศัย และแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการกำจัดลูกน้ำโดยใส่สารเคมีไปตามแหล่งเพาะพันธุ์ต่าง ๆ เช่น บริเวณท่อน้ำทิ้งเพื่อเป็นการกำจัดยุงที่ต้นเหตุ

 

สารเคมีที่ใช้

            เดลต้าเมธริน