บริการกำจัดแมงมุม
สอบถามได้จากฝ่ายขาย
  • หมวดหมู่ : บริการ
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการทำงานฉีดพ่นแมงมุม

1. เคลื่อนย้ายอาหาร ผลิตภัณฑ์สำเร็จหรือวัตถุดิบต่างทำออกนอกห้องที่จะพ่นสารเคมี ให้นำออกให้มากที่สุดที่จะออกได้ ส่วนที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายใช้ถุงพลาสติกคลุมอย่างมิดชิด

2. ในส่วนของเครื่องจักรใช้ถุงพลาสติกคลุม รวมถึงเครื่องปรับอากาศ

3. เมื่อเคลื่อนย้ายหรือคลุมวัสดุต่างๆหมดแล้ว ทางเอคเซล จะดำเนินการพ่นสารเคมีโดยใช้เครื่องพ่นละอองละเอียด(ULTRA  LOW VOLME) คุณสมบัติเครื่องพ่นละอองละเอียดเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้กำจัดได้ทั้งแมงมุม แมลงวัน และแมลงคลาน โดยมีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถพ่นสารเคมีให้เป็นละอองละเอียดถึง0.02 mm ทำให้สารเคมีกระจายได้ทั่วถึงทุกจุดของพื้นที่ทำบริการ และหลังจากทำการฉีดพ่น ระยะเวลาประมาณ 1 ชม. สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างปกติ

สารเคมีที่ใช้

เดลต้าเมธทริน