โปรฟิน่า 5 ทีซี
ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถาม

โปรฟิน่า 5 ทีซี

ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก

สูตรเข้มข้น ให้ผลควบคุม 100 % มีประสิทธิภาพสูง ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน สามารถควบคุม ปลวก ได้อย่างดี
1.ใช้ง่ายไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม
2. มีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว กำจัดปลวกตายอย่างต่อเนื่อง หมดทั้งรัง
3. คงทนได้ดีทั้งในสภาพดินที่เป็นกรด และด่าง ป้องกันปลวกได้นาน
4. ยึดเกาะเม็ดดินได้เหนียวแน่น ถูกชะล้างด้วยน้ำได้น้อย
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง และสามารถกำจัดแมลงได้ทุกสถานที่ โดยเฉพาะ บริเวณที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ภัตตาคาร ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ( LD50(rat) – 1.940.01.474 mg/kg )
6. ผ่านการขึ้นทะเบียน จาก อย. กระทรวงสาธารณสุข และทดสอบประสิทธิภาพ โดยกรมป่าไม้

อัตราส่วนผสม : โปรฟิน่า 5 ทีซี 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร