เพสกาด สเปซ
ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถาม

เพสกาด สเปซ (pesguard space) มีสารออกฤทธิ์คือ ดี-เตตระเมทริน (d-tetramethrin) และ ไซฟีโนทรีน (cyphenothrin) เป็นสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) โดย ดี-เตตระเมทริน จะมีฤทธิ์น็อคดาวน์(เกิดอาการน็อคหรือสลบ) จะทำให้แมลงเป็นอัมพาตอย่างฉับพลัน ส่วนไซฟิโนทริน จะออกฤทธิ์ในการฆ่าแมลง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เพสกาด สเปซ (pesguard space) มีสารออกฤทธิ์คือ ดี-เตตระเมทริน (d-tetramethrin) และ ไซฟีโนทรีน (cyphenothrin) เป็นสารเคมีกำจัดแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์ (pyrethroids) โดย ดี-เตตระเมทริน จะมีฤทธิ์น็อคดาวน์(เกิดอาการน็อคหรือสลบ) จะทำให้แมลงเป็นอัมพาตอย่างฉับพลัน ส่วนไซฟิโนทริน จะออกฤทธิ์ในการฆ่าแมลง

เพสกาด สเปช ถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดแมลงโดยเฉพาะแมลงที่ดื้อยา หรือมีความต้านทานต่อยาของแมลง อาการดื้อยาของแมลงสามารถสังเกตได้จากการที่เมื่อแมลงได้รับ หรือสัมผัสกับสารเคมี แมลงมีอาการคล้ายกับการน็อค และตาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปแมลลงสามารถฟื้นกลับขึ้นมาใช้ชีวิตตามปกติได้ แมลงที่ได้รับสารเคมีเข้าไปในร่างกายแล้วไม่ตายจะมีการสร้างภูมิต้านทานสารเคมีกำจัดแมลงชนิดนั้นๆ แล้วพัฒนาและส่งต่อความต้านทานนี้ให้ลูกหลานได้ภายในไม่กี่ชั่วรุ่น ทำให้แมลงมีการดื้อยาเร็วขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฆ่าแมลงให้ตาย

คุณสมบัติและประโยชน์

ป้องกันและกำจัดแมลงในและนอกบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง มด แมลงสาบ

เพสกาด สเปซ (pesguard space) เป็นสารที่เหมาะสำหรับใช้กวาดล้างแมลงที่ระบาดอย่างหนัก เมื่อมีการฉีดพ่นจะทำให้แมลงตายในทันทีเห็นผลเร็ว แต่จะตกค้างในพื้นที่ไม่ได้นาน ทำให้แมลงตัวใหม่ที่เข้ามาในพื้นที่หลังจากฉีดพ่นแล้ว 3 สัปดาห์จะไม่ได้รับสารเคมี และสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ

เพสกาด สเปซ (pesguard space) เป็นสูตรน้ำมันจึงสามารถใช้ได้กับเครื่องพ่นยูเอลวี (ULV) และเครื่องพ่นหมอกควัน (Fogging machine) ได้ สามารถนำมาพ่นเพื่อป้องกันกำจัดยุง และแมลงบินได้ โดยควันจะพาละอองเคมีลอยไปในอากาศและสัมผัสกับแมลงที่บินอยู่ ใช้กำจัดแมลงในบ้านเรือน ร้านอาหาร โรงงาน หรือแม้แต่นำมาใช้ในทางสาธารณสุขได้อีกด้วย

สารออกฤทธิ์

ดี-เตตระเมทริน (d-tetramethrin) 4.0% w/v

ไซฟีโนทรีน (cyphenothrin) 12.0 % w/v