แอคเทลิค 50 อีซี
ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถาม

เคมีกำจัดมอด และแมลง แอคเทลิค จาก Syngenta
แอคเทลิค 50 อีซี สารออกฤทธิ์คือ พิริมีฟอส เมททิล (pirimiphos-methy) 50% สามารถใช้กำจัดแมลงได้ในวงกว้าง คือสามารถใช้กับการฉีดพ่นสเปรย์ ใช้กับเครื่อง ULV เครื่องพ่นหมอกควัน สามารถกำจัดแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน กำจัดแมลงคลาน เช่น แมลงสาป มด ตัวเรือด และสามารถกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ จำพวกมอด ได้เป็นอย่างดี

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic® 50EC) คุณสมบัติสำคัญ

  • มีความยืดหยุ่นสูงในการควบคุมและกำจัด ทั้งในรูปแบบการออกฤทธิ์คงค้าง การพ่นเคลือบสารเคมีบนพื้นผิว และการกำจัดระยะวัยอ่อนหรือลูกน้ำยุง
  • ควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำโรคไ้หลากหลาย อาทิเช่น ยุง มด แมลงวัน แมลงสาบ ตัวต่อ หมัด และแมลงกัดแทะ
  • มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดแมลงที่ดื้อยา หรือสารเคมีในกลุ่มออกาโนฟอสเฟต, ไพรีทอยด์, คาร์บาเมต ซึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ เนื่องสารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้กันในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสารเดียวกัน ทำให้แมลงเกิดการดื้อยา ส่งผลให้การกำจัดไม่ได้ผล

แอคเทลิค 50 อีซี (Actellic® 50EC)

  • เป็นสารเคมีกำจัดแมลงบินที่แนะนำโดย WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES) ซึ่งมีเพียงไม่กี่ชนิด ทำให้สามารถไว้วางใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย ระดับมาตรฐานโลก
  • เป็นสุดยอดการผสมผสานระหว่าง Icon 10CS in IRS or pyrethroid LLITNs

ACTELLIC 50EC เป็นสารออกฤทธ์ที่คุณสมบัติน๊อคดาวน์(knock-down activity) คือออกฤทธิ์ทันทีและสามารถคงค้างอยู่ได้นาน ( long lasting protection) ป้องกันการบุกรุกโดยแมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูในโรงเก็บ โรงสีข้าว โรงเก็บแป้ง โกดังเก็บข้าว แป้ง

 

สำหรับแมลงคลาน

วิธีผสม

(ฉีดพ่นตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง)

ใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 50 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร

หรือใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 40 ซีซีต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตรหรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 500 ตารางเมตร
สำหรับแมลงบิน

วิธีผสม

 

(ฉีดพ่นตามแหล่งเกาะพักของแมลง)

ใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 50 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร

หรือใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 40 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 500 ตารางเมตร

สำหรับแมลงบิน

วิธีผสม

(ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นหมอกควัน)

ใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 25 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 25 ลิตร ต่อพื้นที่ 50,000 ตารางเมตร

สำหรับแมลงบิน

วิธีผสม

(ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่น ULV)

ใช้แอคเทลิค 50 อีซี ในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้ำ 19 ลิตร

อัตรการฉีดพ่น ฉีดพ่นในอัตรา 5 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

หรือฉีดพ่นในอัตรา 20 ลิตร ต่อพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร

คำเตือน 1. โปรดใช้อย่างระมัดระวัง มิให้เข้าตา ปาก จมูก สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า

2. หลังจากฉีดพ่นเสร็จ รีบทำความสะอาดชำระร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนดื่มน้ำ รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่

** หากมีการระคายเคืองหรืออาการแพ้อย่างรุนแรง ควรรีบพบแพทย์พร้อมฉลากแอคเทลิค 50 อีซี