เหยื่อกำจัดหนู สะตอม (มีแบบแบ่งบรรจุขาย)
ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถาม

Storm (สะตอม) เหยื่อพิษเม็ดสีฟ้า เหยื่อพิษนำเข้าจากต่างประเทศ เหยื่อพิษ

 

        สะตอม (Storm) เป็นเหยื่ออาหารหนู หรือยาเบื่อหนู สำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม เป็นยาเบื่อหนูเม็ดสีฟ้า สารออกฤทธิ์คือ โฟลคูมาเฟน (Flocoumafen) 0.005% สะตอมมีส่วนผสมของธัญพืชจากต่างประเทศซึ่งเป็นอาหารหนูที่สามารถดึงดูดหนูได้เป็นอย่างดี ยาเบื่อหนูสะตอมใช้เพียงการกินเหยื่อแค่ครั้งเดียวร่างกายของหนูจะได้รับสารโฟลคูมาเฟน ซึ่งลักษณะการทำงานของสารโฟลคูมาเฟน (Flocoumafen) 0.005%จะส่งผลทำให้เลือดคั่งตามระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งเป็นลักษณะของอาการเลือดที่ไม่แข็งตัว และจะมีเลือดออกที่หลอดเลือดฝอย ในช่องว่าง หรือบาดแผลต่างๆ ยาเบื่อหนู สะตอมทำให้หนูตายในที่สุดภายใน 3-7 วัน ทั้งนี้ระยะเวลาในการตายขึ้นอยู่กับปริมาณของเหยื่อที่หนูกินเข้าไปและขนาดตัวของหนูด้วย

 

อยู่ในกลุ่มสาร สารกำจัดหนู (Rodenticides)
สารออกฤทธิ์ Flocoumafen 0.005% w/w
ลักษณะอาการที่เกิดกับหนู

เกิดอาการเลือดไม่แข็งตัว ทำให้เลือดคั่งในระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในทั่วร่างกาย และทำให้หนูตายในที่สุดภายในระยะเวลา 3-10 วัน

บรรจุภัณฑ์

สะตอมโปร 3 กิโลกรัม และ สะตอม 10 กิโลกรัม

วิธีใช้

วางเหยื่อลงบนภาชนะ แล้วนำไปวางในบริเวณที่พบหนู ทางเดินหนู มูลหนู รวมถึงบริเวณที่พบเห็นหนูชุกชุม หรือบริเวณที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณการระบาดของหนู

*Storm pro เป็นเหยื่อหนูประเภทมีรูสามารถร้อยลวดยึดติดไว้ได้ ลดการปนเปื้อนจึงควรใช้คู่กับกล่องดักหนูชนิดเปิดข้าง/เปิดหน้า หรือกล่องดักหนูรุ่นกุญแจ

อัตราการใช้

Storm ใช้เหยื่อประมาณ 3-5 ก้อน วางลงบนภาชนะโดยวางห่างกันจุดละ 5 เมตร เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตรวจเช็คและเติมเหยื่อทุก 3-4 วัน

- Storm pro ใช้เหยื่อ 1-2 ก้อน ร้อยลวด วางในกล่องดักหนู ห่างกัน จุดละ 5 เมตร ตรวจเช็คและเติมเหยื่อทุก 3-4 วัน

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บในที่แห้ง และเย็น ให้พ้นแสงแดด อาหาร เด็ก และสัตว์เลี้ยง

ข้อควรระวัง

-ห้ามรับประทาน

-ห้ามเทล้างภาชนะลงในแม่น้ำลำคลอง

-ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งขณะใช้งานเพื่อป้องกันการสัมผัส หรือสูดดม 

-ล้างมือทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง