เหยื่อกำจัดหนู สะตอมโปร(มีแบบแบ่งบรรจุขาย)
ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถาม

StormPro (สะตอมโปร) เหยื่อพิษเม็ดสีฟ้า เหยื่อพิษนำเข้าจากต่างประเทศ เหยื่อพิษ

สะตอมโปร (Storm Pro) มีสารออกฤทธิ์คือ โฟลคูมาเฟน (Flocoumafen) 0.005% และมีลักษณะเป็นก้อนกลม เม็ดสีฟ้าเหมือนกับสะตอม แต่แตกต่างกันตรงที่สะตอมโปร จะมีรูตรงกลาง คล้ายโดนัท ซึ่งมีไว้สำหรับร้อยเหยื่อกับลวดหรือวัตถุเพื่อยึดให้เหยื่ออยู่กับที่ ไม่ให้หนูคาบเหยื่อออกจากสถานีกล่องดักหนูหรือจุดที่วางเหยือได้ สถานนีเหยื่อหนูที่นิยมใช้มากที่สุดคือกล่องดักหนูรุ่นเปิดด้านหน้า/กล่องดักหนูรุ่นเปิดด้านข้างและกล่องดักหนูรุ่นกุญแจ ซึ่งกล่องดักหนูทั้ง 3 รุ่น มีช่องสำหรับล็อคลวดแขวนเหยื่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษในพื้นที่และป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงกินเหยื่อพิษ

 

 

อยู่ในกลุ่มสาร สารกำจัดหนู (Rodenticides)
สารออกฤทธิ์ Flocoumafen 0.005% w/w
ลักษณะอาการที่เกิดกับหนู

เกิดอาการเลือดไม่แข็งตัว ทำให้เลือดคั่งในระบบอวัยวะต่าง ๆ ภายในทั่วร่างกาย และทำให้หนูตายในที่สุดภายในระยะเวลา 3-10 วัน

บรรจุภัณฑ์

สะตอมโปร 3 กิโลกรัม และ สะตอม 10 กิโลกรัม

วิธีใช้

วางเหยื่อลงบนภาชนะ แล้วนำไปวางในบริเวณที่พบหนู ทางเดินหนู มูลหนู รวมถึงบริเวณที่พบเห็นหนูชุกชุม หรือบริเวณที่ต้องการ เพื่อลดปริมาณการระบาดของหนู

*Storm pro เป็นเหยื่อหนูประเภทมีรูสามารถร้อยลวดยึดติดไว้ได้ ลดการปนเปื้อนจึงควรใช้คู่กับกล่องดักหนูชนิดเปิดข้าง/เปิดหน้า หรือกล่องดักหนูรุ่นกุญแจ

อัตราการใช้

 

- Storm pro ใช้เหยื่อ 1-2 ก้อน ร้อยลวด วางในกล่องดักหนู ห่างกัน จุดละ 5 เมตร ตรวจเช็คและเติมเหยื่อทุก 3-4 วัน

วิธีเก็บรักษา

ควรเก็บในที่แห้ง และเย็น ให้พ้นแสงแดด อาหาร เด็ก และสัตว์เลี้ยง

ข้อควรระวัง

-ห้ามรับประทาน

-ห้ามเทล้างภาชนะลงในแม่น้ำลำคลอง

-ควรสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งขณะใช้งานเพื่อป้องกันการสัมผัส หรือสูดดม 

-ล้างมือทำความสะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง