เหยื่อกำจัดหนูโบรมาดิโอการ์ด(มีแบบแบ่งบรรจุขาย)
ติดต่อสอบถามฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถาม

        เหยื่อกำจัดหนูโบรมาดิโอการ์ด เป็นยาเบื่อหนูชนิดก้อน (wax block) โบรมาดิโอการ์ดเป็นเหยื่อพิษที่มีความดึงดูดสูง เนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นธัญพืชมีความสดใหม่ และด้วยความสดใหม่นี้ทำยาเบื่อหนูให้โบรมาดิโอการ์ดเป็นที่ชื่นชอบของหนูมาก อีกทั้งรูปแบบลักษณะของตัวยาเบื่อหนูเหมาะสมต่อการใช้งาน และสะดวกต่อการกำจัดหนูทุกสายพันธุ์ ทุกประเภท รวมถึงสัตว์ประเภทฟันแทะได้อีกด้วย

 

          สารออกฤทธิ์ของยาเบื่อหนูโบรมาดิโอการ์ด คือโบรมาดิโอโลน(Bromadiolone) 0.005% เป็นสารกลุ่มใหม่ คือกลุ่มแอนติโกลคูแล้นท์ รุ่นที่ 2 (Anticoagulant) สารออกฤทธิ์โบรมาดิโอโลนนี้ทำให้หนูไม่เข็ดขยาดเหยื่อ ต่างจากยาเบื่อหนูตามท้องตลาดที่ทำให้หนูเกิดการเรียนรู้จึงเกิดการเข็ดขยาด โดยการออกฤทธิ์ของโบรมาดิโอโลนจะเริ่มออกฤทธิ์หลังจากหนูกินเหยื่อเข้าไปแล้ว 3-5 วัน เพียงแค่หนูกินยาเบื่อโบรมาดิโอการ์ดและได้รับสารโบรมาดิโอโลนในครั้งเดียว สารจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับร่างกายหนูทำให้อวัยวะภายในมีเลือดออก หนูจะเริ่มผอมลงเนื่องจากการสูญเสียเลือดและน้ำ ดังนั้นหนูจะเริ่มแสดงอาการป่วย คือ การหยุดกินอาหาร จนทำให้ตัวหนูผอมแห้งและตายในที่สุด

 

 

 

วิธีใช้

 

 

 

          วางยาเบื่อหนูโบรมาดิโอการ์ด ประมาณจุดละ 3-4 ก้อน ลงในแหล่งที่มีหนูชุกชุม ทางเดินหนู ร่องรอยการเดินผ่านของหนู หรือ ใช้ร่วมกับกล่องดักหนู เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสำหรับพื้นที่นั้น ๆ ควรวางกล่องดักหนูห่างกันจุดละ 10-15 เมตร หมั่นตรวจสอบกล่องดักหนูและเติมโบรมาดิโอการ์ดแทนของเดิมที่หนูกินไปทุก 5-7 วัน หรือจนกระทั่งไม่พบร่องรอยของหนู

 

          ยาเบื่อหนูโบรมาดิโอการ์ดเม็ดสีแดง  ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมอาหารและยา(อย.)และกรมปศุสัตว์ สามารถใช้ยาเบื่อหนูโบรมาดิโอการ์ดเม็ดสีแดงในบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม บริเวณรอบอาคาร  โกดัง โรงเก็บสินค้า รวมถึงฟาร์มปศุสัตว์ได้