อแวนต้า เอ 415 (Avanta A 415)
สอบถามได้จากฝ่ายขาย
ติดต่อสอบถาม

 


อแวนต้า เอ-415 (Avanta A 415)

เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง ซึ่งผสมอยู่ในเนื้อเดียวกัน ออกฤทธิ์เสริมกันในการฆ่าเชื้อไวรัส ไข้หวัดสายพันธุ์ 2009 (H1N1) ไข้หวัดนก H5N1 โรคซาส์ แบคทีเรีย เชื้อรา และยีสต์ ได้อย่างรวดเร็ว ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นานในทุกสภาพพื้นผิวที่มีแม้สารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ คราบเลือดปนเปื้อนอยู่ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 

-ฆ่าไวรัส และแบคทีเรียได้ 99.9%
-ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง
-ฆ่าแบคทีเรีย และช่วยป้องกันเชื้อโรคที่อาจทำให้เกิดการติดเขื้้อ และเจ็บป่วย
-ใช้แบบเจือจางเพื่อทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อ
-ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรคทั้งในและรอบ ๆบ้าน

อแวนต้า เอ 415 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าฆ่าเชื่อแบคทีเรียได้ 99.9% บนพื้นผิว ได้แก่ E.coli,Salmonella และไวรัส H1N1,H5N1,ไวรัสโคโรน่า ให้การปกป้องจากเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตราย
และสามารถนำมาใช้พื้นที่บ้านของคุณ เพื่อควบคุมการติดเชื้อ


วิธีการใช้

แบบเข้มข้น
-ใช้ไม่เจือปนสำหรับถังขยะ ท่อระบายน้ำ ห้องน้ำ และเช็ดที่นั่งสุขา/มือจับ
แบบเจือจาง
-การฆ่าเชื้อโรคทั่วไปที่พื้นที่ผิวสัมผัสกับอาหาร 100 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1ลิตรสำหรับพื้นที่แข็ง เสื้อผ้า และจาน(แช่ข้ามคืน)
-สำหรับพื้นผิวที่แข็ง(บริเวณสัมผัสอาหารและสัตว์เลี้ยง) ควรอ่านข้อควรระวังก่อนใช้

 

 

 

สถานที่ใช้

 

-ท่อระบายน้ํา - ที่นั่งและที่จับสุขา - โถสุขภัณฑ์และแปรง • ถังขยะ • พื้น • พื้นผิวการทํางาน ก๊อก ก๊อกน้ํา จานชาม • เก้าอี้สูงไม่เป็นรูพรุน อแวนตํา เอ 415 ไม่มีสารกลุ่ม Aldehydes (Formaldehyde and Glutaraldehyde) อยู่ในสูตร โครงสร้าง จึงทําให้แน่ใจได้ว่าเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้ จึงสะดวกที่จะนํามาใช้ฆ่า เชื้อโรคในสถานที่ต่างๆ อแวนต์ เอ 415 เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งผสมอยู่ในเนื้อเดียว กันออกฤทธิ์เสริมกันในการฆ่าเชื้อไวรัส ไข้หวัดสายพันธุ์ 2009 (H1N1), ไวรัสโคโรน่า แบคทีเรีย เชื้อรา และ ยีสต์ได้อย่างรวดเร็วคงฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นานถึง 7 วัน ในทุกสภาพพื้นที่แม้มีสารอินทรีย์ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ คราบเลือดปนเปื้อนอยู่ มีความปลอดภัยสูงต่อผู้ใช้ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม อแวนต้า เอ 415 สามารถใช้ฆ่าเชื้อได้ดีในบ้านเรือน โรงพยาบาล โรงแรม โรงเรือน โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร สนามบิน โรงงานผลิตสินค้าการเกษตร โรงฆ่าสัตว์ ในโรงเรือน ปศุสัตว์ บนพื้น พื้นเพดาน ฝาผนังของคอกสัตว์ รถบรรทุกสัตว์ ห้องเย็น ตู้ฟักไข่ ถาดใส่ไข่ บ่อนุ่มเท้า บ่อพักรถ ทางผ่านสําหรับรถยนต์ที่เข้าออกในโรงงาน หรือ พ่นบน ตัวสัตว์เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อโรค รวมถึง ใช้แช่ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสุขภัณฑ์ และวัสดุอื่นๆ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากแบคทีเรีย

 

 

อัตราแนะนํา

 

-วิธีการใช้ อแวนต้า เอ 415 ฉีดพ่น เช็ดถู ล้าง หรือ จุ่มฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ และรา High Volume* (ปรับไปที่ H) สําหรับฉีดพ่น ล้าง เช็ด ถู ทําความสะอาดพื้นผิวใช้ อแวนต้า เอ 415 อัตรา 1 ลิตรผสมน้ํา 250-300 ลิตร Low Volume* (ปรับไปที่ M) สําหรับฉีดพ่นทั่วไปใช้ อแวนตํา เอ 415 อัตรา 1 ลิตร ผสมน้ํา 100-250 ลิตร ULV* (ปรับไปที่ L) สําหรับฉีดพ่น อบฆ่าเชื้อ และดับกลิ่นภายในห้องทํางาน ห้องพัก ใช้ อแวนตํา เอ 415 อัตรา 1 ลิตรผสมน้ํา 20 ลิตร (ต้องให้ขนาดละอองยาใหญ่กว่า 10 ไมครอน)

สําหรับโรงเรียน โรงพยาบาล สถานบริการ ใช้ฉีดพ่นทําความสะอาด ใช้ อแวนต้า เอ 415 ที่ผสมน้ําตามอัตราส่วน แล้วฉีดพ่นจนทั่ว แล้วจึงล้างออก สําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆ และบ่อพักรถ ให้ทําความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ และบ่อพักรถ แล้วจุ่มใน อแวนตํา เอ 415 ที่ผสมน้ําแล้วอย่างน้อย ทิ้งเอาไว้ 10 นาที

สัตว์ปีก โรคกัมโบโร นิวคาสเซิล ซีอาร์ดี รีไอไวรัส มาเร็กซ์ อหิวาต์เป็ด ไก่ ด็กเพล็ก โรคหลอกลมอักเสบต่อเนื่อง โรคบิด อีโคไล ชาลโมเนลล่า โรคหวัดต่างๆ รวมถึงโรค ไข้หวัดนก ไข้หวัดหมู และโรคเชื้ออื่นๆ

สุกร โรคปากและเท้าเปื่อย อหิวาต์สุกร พิษสุนัขบ้าเทียม พาร์โวไวรัส ที.จี.อี. บิดมูกเลือด พีไอเอ, พีอาร์อาร์เอส. อีโคไล ซาลโมเนลล่า และเชื้อโรคอื่นๆ

วัว ควาย แพะ แกะ โรคปากและเท้าเปื่อย กีบเน่า คอบวม วัณโรค บูลเซลโลซีส และโรคเชื้ออื่นๆ