แผ่นกาวดักแมลงขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ บรรจุ 1 กล่อง 50 แผ้น